Adw. Marcin Pytlak

Ukończył studia prawnicze w 2004 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, natomiast dwa lata wcześniej, w 2002 r. studia teologiczne na tej samej uczelni. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami. Od 2006 r. aplikował – początkowo w Kancelarii Adwokackiej adw. Janusza Łomży, później w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Puchniarskiego, Prowadził wykłady z zakresu prawa pracy na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jestem autorem książki pt. „Rozpoznać sektę”.

Adw. Marcin Pytlak

Ukończył studia prawnicze w 2004 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, natomiast dwa lata wcześniej, w 2002 r. studia teologiczne na tej samej uczelni. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami. Od 2006 r. aplikował – początkowo w Kancelarii Adwokackiej adw. Janusza Łomży, później w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Puchniarskiego, Prowadził wykłady z zakresu prawa pracy na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jestem autorem książki pt. „Rozpoznać sektę”.

Adw. Olga Kamińska-Maj

Ukończyła studia prawnicze w 2009 r. na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe także na UMCS „Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej” Od 2011 r. aplikowała w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Puchniarskiego

Adw. Olga Kamińska

Maj. Ukończyła studia prawnicze w 2009 r. na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe także na UMCS „Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawa Unii Europejskiej” Od 2011 r. aplikowała w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Puchniarskiego

Adw. Konrad Zalewski

Ukończył studia prawnicze w 2007 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
natomiast później studia teologiczne na tej samej uczelni. Aplikował w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Puchniarskiego

Adw. Konrad Zalewski

Ukończył studia prawnicze w 2007 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
natomiast później studia teologiczne na tej samej uczelni. Aplikował w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Puchniarskiego