W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

Udzielamy porad prawnych i konsultacji;

Sporządzamy opinie prawne;

Opracowujemy i weryfikujemy umowy, pisma, regulaminy;

Reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami;

Przygotowanie, analiza, negocjacje zawieranych umów;

Udział w posiedzeniach organów

spółek;

Windykacje należności.

 Rozwiązywanie problemów pracowniczych,